ATFX đã được vinh danh với hai giải thưởng quốc tế

Mới đây, ATFX đã bổ sung hai giải thưởng danh giá vào danh sách các giải thưởng của mình. Công ty đã được vinh danh với giải thưởng “Nhà môi giới Forex Tốt nhất Mỹ Latinh năm 2023” và “Nhà môi giới Forex Tốt nhất Châu Á năm 2023”, ghi nhận sức mạnh đổi mới và tầm ảnh hưởng của thương hiệu.IBM Awards

Hai giải thưởng này do Tạp chí Kinh doanh Quốc tế trao tặng, nhằm ghi nhận những tài năng mới nổi, các nhà lãnh đạo toàn cầu và các công ty trong các lĩnh vực khác nhau của thị trường tài chính. Tập trung vào những người tham gia cốt lõi, những giải thưởng này tôn vinh sự lãnh đạo xuất sắc và công nhận những cá nhân và tổ chức tận tâm cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất.

Được công nhận với những giải thưởng có ảnh hưởng lớn này là một vinh dự lớn đối với ATFX. Đó là minh chứng cho những thành tựu nổi bật của thương hiệu trong ngành.

Trong suốt quá trình phát triển nhanh chóng của mình, ATFX đã nhận được nhiều giải thưởng như “Nhà môi giới Đáng tin cậy nhất năm 2022”, “Nhà môi giới Forex Tổ chức Tốt nhất” và “Nhà môi giới Forex Tốt nhất“. Những giải thưởng này phản ánh sự tin tưởng và ưa thích của khách hàng và nhà đầu tư đối với chuyên môn đã được chứng minh của thương hiệu. Nhìn về tương lai, ATFX vẫn cam kết cung cấp các dịch vụ cao cấp cho khách hàng toàn cầu của mình thông qua đổi mới công nghệ liên tục.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com