Chứng khoán Trung Quốc phục hồi khi nền kinh tế hoạt động trở lại

Thị trường chứng khoán Trung Quốc (CH50) đã tăng điểm vào thứ Tư sau khi việc nền kinh tế mở cửa trở lại cuối cùng cũng được thể hiện qua các con số.

CH50 – Biểu đồ ngày

CH50 - Daily Chart

Chỉ số blue-chip 50 của Trung Quốc đã tìm thấy hỗ trợ ở mức 13.300, mức tôi đã lưu ý trước đây, và hiện có nền tảng để tăng cao hơn.

Về các dữ liệu, Goldman Sachs cho biết: “Khảo sát chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của NBS Trung Quốc cho thấy hoạt động sản xuất đã cải thiện đáng kể trong tháng 2. Chỉ số toàn phần PMI sản xuất của NBS đã tăng từ 50,1 trong tháng 1 lên 52,6 trong tháng 2, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2012”.

Các nhà giao dịch vui mừng vì đã có dấu hiệu thực sự đầu tiên cho thấy việc chấm dứt phong tỏa do Covid đang thúc đẩy nền kinh tế.

“Cả PMI sản xuất của NBS và Caixin đều thể hiện sự gia tăng về số lượng đơn đặt hàng và sản lượng mới, số đơn hàng xuất khẩu mới nhiều hơn và nhà cung cấp giao hàng nhanh hơn. Các nhà phân tích của Goldman cho biết thêm: Cả cung và cầu sản xuất đều mở rộng trong tháng 2, do hoạt động sản xuất nhanh chóng bình thường hóa và nhu cầu trong và ngoài nước được cải thiện sau khi chính sách Covid thay đổi.

Các nhà đầu tư đã tỏ ra thận trọng với chứng khoán Trung Quốc sau đợt giảm giá gần đây của các chỉ số Mỹ và sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, dữ liệu của ngày hôm nay có thể giúp dòng vốn đầu tư quay trở lại mức hợp lý. Các cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ đã tăng mạnh trước phiên giao dịch và lấy lại những mất mát gần đây. Cổ phiếu Alibaba tăng 6%, Bilibili tăng 9% và XPeng tăng 7,4%.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com